Opningstider badeanlegget

 

 

                        

 

Badeanlegget er stengt pga. renovering av dusj og garderobe. Opner igjen i september 2020. 

Ved nyopning taes elektronisk armband i bruk  som inngangsbillett. Armbandet nyttast også på skaplås.  Kapasiteten på dusj og garderobe blir auka. I  tillegg kjem det 3 nye familiegarderobar.

Alt eksisterande knytt til røyr, vegger, fliser, golv, tak, elektro  og overflater i dusj og garderobedel vart nytt.   Det blir ingen endringar i bassengområdet, utenom ny LED belysning.

Rehabiliteringen er 1. byggetrinn i framtidige planar om utviding av Tysværtunet Badeanlegg. Detaljplanlegging er i gang, men oppstartdato for bygging er ikkje bestemt. Det er eit ønskje om ferdigstilling innen 2022-23. NB! Fram til utvidelse av basseng er anlegget uten badstuer (pga desse måtte rives for å få plass til fleire dusjar.) Badstu, i tillegg til boblebad, plaskebasseng, ny rutsjebane og hev/senk varmtbasseng  m.m. vil komme i nytt utvida anlegg.

 

_
_
_