Opningstider badeanlegget

Faste opningstider (utanom feriar) :

Morgonbading:
Onsdag kl. 06.30-10.
Ingen aldersgrense, svømming i hovudbassenget og avslapping/leik i det minste. (utgår i skuleferiane).

Publikumsbading med leiker og open sklie:
Onsdag, torsdag og fredag kl. 16-20.
Lørdag og søndag kl. 12-18.

NB! Alltid ein svømmebane open onsdag - fredag.

Vaksen svømmetime:
Onsdag, torsdag og fredag* kl. 20-21:30. 
16 års aldersgrense. (utgår i skuleferiane)

*skumringstime fredag med frukt og isvatn, musikk og dempa belysning med avslappa stemning. 

Billettsalet er ope fram til 45 min før anlegget stenger. 
Alle badande må opp av bassenga 15 min før anlegget stenger.

_
_
_