Reglar

All bading er på eige ansvar

Reglar i Tysværtunet badeanlegg:
-Følg skilt og info og badevaktene sine rettleiingar.
-Ansatte kan vise bort kunder med uønska adferd. Billetter blir da ikkje refundert.

-Du må vera minst 10 år og symjedyktig for å gå åleine i bad.
-Born under 10 år må ha fylgje med symjedyktig, NB: badande person over 18 år.
-Ikkje symjedyktige,  må ha fylgje med symjedyktig, NB: badende person over 18 år.
-I badeanlegget er det ikkje lov å springe pga sklifare.
-Egne familiegarderober til bruk for personar med særskilde behov. Ta kontakt i billettluka.
-Frå skulestart bør alle øve på å gå i rett garderobe, av hensyn til andre badegjester. Vi har omkledningsavlukke.

 

Hygiene:
-Badebleie er påbode for barn under 3 år. Bleie kan kjøpast i badevakta, eller  ta med sjølve.
-Alle må dusje, vaske kropp og hår med såpe utan badetøy før ein går i basseng. 
-Det er forbudt å bruke undertøy under badetøy. Forbod mot våtdrakt,  pga hygiene.
-Dess betre reinsleghet blant publikum, dess mindre bruk av klor i basseng.
-Bading med åpne sår og plaster er ikkje tillatt.
-Bruk av tyggis og snus er ikkje tillatt. 
-Langt hår må festast i strikk/flette eller badehette.

Det er installert UV-renseanlegg, vi tar prøvar 4 gonger daglig i basseng, i tillegg jamleg  bakterieprøvar.

Foto/Film i badeanlegget:
-Det er foto mobil og filmforbod i heile badeanlegget, inkludert garderobar og dusjar.

Vi tar ikkje ansvar for verdisaker, men oppbevarer hittegods.

 

_
_
_