1

bLEST: Vingespenn 2019.

- Lansering av Tysvær historielag sin årbok for 2019.

I årets utgave av Vingespenn handler det om Aksdal skysstasjon, Skjold Aldershjem, lensmannsgarden på Årvik og Aksdal senter 35 år. Publikum får høre om sagbruket til brødrene Skogøy, urtedyrkning på Nedstrand, den gamle prestevegen fra Søvik og mye mer. Tysvær historielag sin årbok blir presentert med korte innlegg av artikkelforfatterne.

Vel møtt!

_
_
_