2

Demensdag 2019

Tysvær kommune inviterer alle interesserte til Demensdag 2019 med fokus på aldring.

Kl. 10.00
Velkommen, ord og toner av Kjersti Hjelmervik Lofthus og Stein
Johannes Kolnes på piano

Kl. 10.15
Innledning til dagen
v/ Annbjørg Lunde, kommunalsjef for helse og mestring

Kl. 10.20
Aldring – kan man gå eller løpe fra det?»
v/ Tobba Sudmann, fysioterapeut og professor i folkehelse

Kl. 11.45 - 12.45
Pause (lunsj kan kjøpes i kafeen). Betjente informasjonstorg.
Kl. 12.45 – 13.45

«Små møter - store øyeblikk»
v/Gina Nordby, sykepleier, musiker og foredragsholder
13.50 – 14.10

Informasjon om aktivitetstilbud i Tysvær kommune v/Tove Rullestad,
aktivitetskoordinator og Synnøve Ølstørn, sykepleier
Kl. 14.10 Avslutning

KL. 14.10 - 14.30

Om demensvennlig samfunn og aktivitetsvenn
Har du lyst til å vite mer om hvordan du kan være en støtte for andre? Muligheter
for kurs og veiledning? Ta kontakt med en av oss som står på stand i Vestibylen.

Det vil være ulike informasjonstorg i Vestibylen hele dagen, bl.a. fra Nasjonalforeningen for folkehelsen, Haugaland demensforening, Frivilligsentralen og
informasjon om ulike tilbud i Tysvær kommune. Tysvær Bibliotek har bøker og filmer om hukommelsessykdommer til utlån. 

 

Gina Nordby: «Små møter - store øyeblikk» 

Sykepleier, musiker og foredragsholder med stort hjerte for gylne øyeblikk i eldreomsorgen. I 2014 fikk hun komme på
besøk til demenssyke pappaen til Helene Sandvig og det sterke møtet ble det mest sette klippet på NRK gjennom tidene. Gjennom foredragene mine forsøker
jeg å inspirere hver enkelt til selv å skape slike sjelsettende øyeblikk, sånne som endrer det ordinære til det ekstraordinære.

 

Tobba Sudmann,«Aldring – kan man gå eller løpe fra det?»

Sykepleier, musiker og foredragsholder Professor i folkehelse, Tobba Therkildsen Sudmann er fysioterapeut, samfunnsviter og jobber som førsteamanuensis
ved Senter for omsorgsforskning, vest. Høgskulen på Vestlandet. I en rapport om aktivitet og fellesskap for eldre utgitt av Senter for omsorgsforskning fokuserer hun
på de positive sidene ved aldring, og de helsefremmende og forebyggende gevinstene av fysisk og sosial aktivitet. Myter og fordommer mot aldring blir drøftet for å vise
hvordan de kan hindre en aktiv og god alderdom. Hun er en dyktig og engasjerende formidler. Tobba Therkildsen Sudmann

 

Ope, ingen påmelding. Velkommen. 

 

 

Arrangør:

 

 

 

Kurs og konferanse , møteplassen for Hauglandet  

 

 

_
_
_