Idrettshall

Standard idrettshall mål:
kan også brukes til kulturarrangement, konserter, julebord, messer, utstillinger m.m.

_
_
_